Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Mikrovågsugnen värmer inte tillräckligt

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-08-03

 

 

           Mikrovågsugnen värmer inte tillräckligt

 

 
 

 

 
 

                        ○ Frågor

Har produkten konstant varit i bruk under en lång tid ?

Har du kontrollerat om det sitter något fast under dörren?

 

○ Svar

     ▶ Öppna dörren och kontrollera om något är fast under dörren → sitter något fast ska det avlägsnas.

     ▶ Se till att inget hindrar produktens ventilation.

        (Det ska minst vara 10 centimer fritt utrymme runt om produkten. 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500