Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Mikrovågsugnens tallrik roterar inte under användning

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-08-03

 

 

Mikrovågsugnens tallrik roterar inte under användning

 

 

○ Frågor

     - Kommer det oljud från mikrovågsugnen under användning?

     - Roterar tallriken lite eller inte alls?

     - Vickar tallriken när den roterar?

 

○ Svar

     - Om ett skallranande ljud kan höras → Se efter främmande objekt under tallriken

     - Se efter om det är smuts eller främmande objekt kring den roterande ringen eller runt motorn under tallriken.

        → Om det är det ska det rengöras under tallriken. 

 

 

 "Tallriken"                                                                                Den roterande ringen                                Motorn

 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500