Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vit dimma blåser ut ur innedelens luftutlopp

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-07-09

 

Vit dimma blåser ut ur innedelens luftutlopp

 

 

symptom 

          Vit dimma blåser ut ur innedelens luftutlopp.

 

Orsak
          När kall luft från innedelen möter varm och fuktig luft kommer det se ut som att klimatanläggningen blåser ut dimma. 

 

Lösning
           Detta är ett temporärt problem och det är säkert att använda klimatanläggningen.

           Ventilera rummet så kommer dimman dra sig tillbaka.

 

 

                         

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500