Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Varför värms eluttaget upp?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-07-14

 

Varför värms eluttaget upp?

 

Symptom Symptom

 

             Eluttaget värms upp.

 

Cause Orsak

             Eluttaget kan värmas upp på grund av överbelastning när klimatanläggningen blivit kopplad till ett eluttag som inte möter klimatanläggningens

             krav för elförbrukning.

How to fix Lösning

 

             Använd inte ett grenuttag, koppla kontakten till vägguttaget.

              ※ När man använder ett grenuttag kan:

                    1. bostadens säkringar eller klimatanläggningens säkringar aktiveras

                    2. bostadens elsystem bli överhettat på grund av överbelastning

       

      Wall outlet and a multi-outlet strip

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500