Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Varför fortsätter utedelen att vara på efter innedelen har blivit avstängd?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-07-15

 

Varför fortsätter utedelen att vara på efter innedelen har blivit avstängd?

 

Symptom Symptom

 

             Utedelen är på efter innedelen har blivit avstängd.

 

Cause Orsak

 

            Fläkten kommer att rotera cirka 3 minuter efter innedelen blivit avstängd för att kyla ner utedelen.

 

How to fix Lösning

 

            1. Att utedelen är på efter innedelen har blivit avstängd är inget fel, det är säkert att använda produkten.

            2. Kontakta kundsupport om fläkten roterar långt efter innedelen blivit avstängd

 

 

          the outdoor unit runs for 1-3 minutes after the indoor unit is turned off

                    Roterar i cirka 3 minuter 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500