Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Jag hittade en oljefläck bredvid klimatanläggnings utedel.

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-07-16

 

Jag hittade en oljefläck bredvid klimatanläggnings utedel.

 

Symptom Symptom

 

              En oljefläck bredvid klimatanläggnings utedel.

 

Cause Orsak

 

             1. Om du nyligen förflyttat utedelen kan smörjmedel som hjälper kylmedlet att cirkulera rinna ut

 

How to fix Lösning

 
             1.  Torka bort smörjmedlet. Om det slutar läcka så är det säkert att använda produkten.

                 Om det fortsätter läcka, ta kontakt med en installatör.

 

                 Oil leaks in the outdoor unit

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500