Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vatten läcker ifrån klimatanläggningen

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-07-31

 

Vatten läcker ifrån klimatanläggningen

 

Symptom Symptom

 

             Vatten läcker ifrån klimatanläggningen

                      

Cause Cause          

     

             1. Vatten kan droppa/rinna om luftfiltret kloggat igen.

             2. Vatten kan droppa/rinna om damm ackumulerats på kylflänsarna. 

   

How to fix Hur rengörs luftfiltret

  

             1. Lyft upp fronten och hitta luftfiltret.

             2. Plocka ut filtret och tvätta det i vatten, låt det lufttorka i skuggan. Använd inte

                 klimatanläggningen utan luftfiltret.

 

                 ※ Rengör filtret varannan vecka för att klimatanläggningen ska prestera optimalt.

 

                       How to clean the air filter

                   How to clean the air filter

                                  Montera tillbaka i motsatt ordning

 

 How to fix Rengöring av kylflänsarna

            

             1. Ta ut filtret för att blotta kylflänsarna.

             2. Borsta dem uppifrån och ner med en tandborste eller en borste.

 

Var uppmärksam och försiktig så att inte kylflänsarna tar skada eller att du gör illa dig själv.

 

                 How to clean the cooling fins

                                         

 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500