Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Kondens på på utomhusdelen

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-08-12

 

 

Kondens på på utomhusdelen

 

Symptom Symptom

   

              Kondens på på utomhusdelens rör

 

How to fix Lösnigng

              1. Kondens kan uppstå när rören blir kalla och det är varmt utomhus.

 

              2. Isolera rörern om rörbeläggningen blivit.

 

 

                   Condensation, Need additional insulation

 

                                

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500