Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Sugkraften är svag

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Dammsugare
  • Senast uppdaterad 2015-08-12

 

Sugkraften är svag

 

 

Orsak

Sugkraften kan reduceras om behållaren för damm är full.

 

Lösning

 

1. Tryck in toppen där det står "push" på huvudenheten för att komma åt behållaren för damm.

2. Ta tag i handtaget och dra upp.

3. Dra försiktigt ut kroken lite på baksidan av behållaren för att separera behållare och filter.

4. Rengör filtret med borsten.

5. Tryck på knappen där det står "push" för att öppna behållaren för damm.

6. Töm behållaren för damm och rengör behållaren.

7. Om något rengjorts med vatten måste delen torka länge och i skugga.

8. Efter rengöringen och torkningen, fäst filtret på behållaren.

9. Kontrollera att filtret och behållaren har monterats tillbaka på rätt sätt.

10. Om filtret sitter fel kan maskinen skadas till följd av att damm kommer in i produkten.

11. Placera filtret och behållaren i sin plats och stäng locket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500