Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Hur använder jag LG G4s internetdelning och nätverk?

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • LG Friends, Mobiltelefoner, Mobiltillbehör, Tablets
  • Senast uppdaterad 2015-07-31

 

 

 

Hur använder jag LG G4s internetdelning och nätverk?

 

Internetdelning och nätverk ger dig möjlighet att konfigurera mobilnät, delning och VPN (VPN, LG VPN).

Obs! Vissa inställningar, menyer eller ikoner kan skilja sig åt på din enhet, beroende på din programvaruversion och operatör.


How to use  Användning
 
           1. Internetdelning via USB
 
Du kan använda telefonen för att åstadkomma en dataanslutning till en dator genom att aktivera internetdelning via USB och koppla samman dem med en USB-kabel.

Obs:
Du kan inte få tillgång till telefonens minne på din dator om du använder dig av USB internetdelning.
Prestandan kan variera beroende på antal enheter som är anslutna.

 

                 ① Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel

                 ② Från startsidan väljer du Applikationer ICON > Inställningar ICON > Nätverk > Internetdelning  > Internetdelning via USB.

                 ③ Aktivera USB-internetdelning ICON och klicka på OK.

 

                        OBS: Internetdelning kräver en lämplig dataplan och kan komma att belasta ditt abonnemang. Tjänsten är i allmänhet inte obegränsad och kan komma att överskrida mängd data. Var observant på att betydande kostnader kan uppstå. Prestanda kan även variera beroende på antalet enheter som är anslutna samt andra faktorer. Kontrollera med din tjänsteoperatör för ytterligare detaljer.

 

         2. Internetdelning via Wi-Fi surfpunkt

 

                        Med Wi-Fi-delning kan du förvandla din telefon till en mobil surfpunkt. När den här funktionen är aktiverad kan du dela telefonens mobila datatjänster via Wi-Fi med andra Wi-Fi-aktiverade enheter.

OBS: Kontrollera med din tjänsteoperatör för detaljer kring för Wi-Fi-delning. Vissa tjänster kan kräva mer data.

 

                 ① Från hemskärmen, välj Applikationer ICON > Inställningar ICON > Nätverk > Internetdelning  > Wi-Fi-delning.

                 ② Slå på Wi-Fi-Delning ICON för att aktivera funktionen.

                 ③ Välj ett personligt lösenord och klicka på Spara.

                     

                 Efter en kort stund när telefonen börjat sända sitt nätverksnamn (SSID) kan du ansluta andra Wi-Fi aktiverade enheter.


                 För att ändra inställningar:

                 ① Välj Wi-Fi-delning.

                 ② Välj Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt.

                 ③ I dialogrutan som öppnas, konfigurera alternativen:

                      - Wi-Fi namn (SSID): Du kan ändra SSID, som är det namn du ser, när du söker efter ett Wi-Fi-nätverk att ansluta till.

                      - Säkerhet: Klicka på rullgardinsmenyn och välj Öppet, WPA PSK eller WPA2 PSK.

                      - Lösenord: Fältet är synligt när det krävs ett lösenord. Skriv in ett lösenord. Du kommer att ange lösenordet på någon enhet som ansluts till din surfpunkt. Bocka i ICON Visa lösenord för att visa lösenordet.

                      - Maximalt antal användare: Tryck på rullgardinen och välj antal enhetsanslutningar, max 8.

                      - Sändningskanal: Bocka i ICON visa avancerade val. Välj frekvensen du önskar sända från.

                 ④ Välj SPARA.

 

                        OBS: Internetdelning kräver en lämplig dataplan och kan komma att belasta ditt abonnemang. Tjänsten är i allmänhet inte obegränsad och kan komma att överskrida mängd data. Var observant på att betydande kostnader kan uppstå. Prestanda kan även variera beroende på antalet enheter som är anslutna samt andra faktorer. Kontrollera med din tjänsteoperatör för ytterligare detaljer.

 

           3. Internetdelning via Blutetooth

                  Internetdelning via Bluetooth tillåter dig att ansluta andra enheter till telefonen via Bluetooth.
                  För att dela din Bluetoothanslutning gör du följande
:

                  ① Från hemskärmen, välj Applikationer ICON > Inställningar ICON > Nätverk > Internetdelning  > Delning via Bluetooth.

                  ② Slå på Delning via Bluetooth ICON för att aktivera funktionen.

             

             OBS: Generellt kan funktionen endast aktiveras om du är kopplad till ett aktivt nätverk. Alla modeller stödjer inte Delning via Bluetooth.

 

            4. Mobilnät

                  Du kan ställa in om du vill aktivera eller inaktivera dataåtkomst på din telefon.

                  ① Från hemskärmen, välj Applikationer ICON > Inställningar ICON > Nätverk > Mer > Mobilnät.

             

             OBS: Alternativ i mobilt nät varierar beroende på vilken operatör du har.

 

 

Från telefonen kan du lägga till, konfigurera och hantera virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan ansluta och komma åt resurser inuti ett skyddat lokalt nätverk, som t.ex. ditt företagsnätverk.

 

Beroende på vilken typ av VPN du använder på jobbet kanske du måste ange dina inloggningsuppgifter eller installera säkerhetscertifikat innan du kan ansluta till företagets lokala nätverk. Du kan få denna information från din nätverksadministratör.

 

Innan du kan initiera en VPN-anslutning, måste du ställa in skärmlåsalternativet (Mönster, PIN-kod eller lösenord).

                  VPN

                  ① Från hemskärmen, välj Applikationer ICON > Inställningar ICON > Nätverk > Mer > VPN

                  ② Välj VPN > Lägg till VPN-nätverk.

                  OBS: Du måste ändra ditt skärmlås innan du använder uppgiftslagring. Du kan ställa in ett mönster, PIN-kod eller lösenord.

                  ③ Ange VPN-nät enligt den säkerhetsinformation du har fått från din operatör.

                  ④ Välj SPARA.

 

                  LG VPN

                  ① Från hemskärmen, välj Applikationer ICON > Inställningar ICON > Nätverk > Mer > VPN

                  ② Välj LG VPN > Lägg till LG VPN nätverk.

                  OBS: Du måste ändra ditt skärmlås innan du använder uppgiftslagring. Du kan ställa in ett mönster, PIN-kod eller lösenord.

                  ③ Ange VPN-nät enligt den säkerhetsinformation som du har fått från din nätverksadministratör.

                  ④ Välj SPARA.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500