Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Anslutning till PC via HDMI-kabel

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-07-02

 

Anslutning TV:n till en PC

Anslut en HDMI-sladd till valfri HDMI-ingång på TV:n från PC:ns HDMI-utgång. Kontrollera att du har ljud och bild.

 

Användning

Starta TV:n och tryck på INPUT på fjärrkontrollen. Välj det HDMI-uttag som du anslutit datorn till. Datorn bör vara aktiv när detta görs.

 

Ställ in upplösning 

   1. Ställ in din dator för skärmdelning eller för utvidgat skrivbord.

 2. Ställ in upplösning och förhållande efter TV:ns format.

 3. 1920X1080 rekommenderas generellt för bästa bildkvalitet.

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500