Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vanliga felsökningsalternativ

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Egen felsökning

 Om du upplever något av följande problem med din produkt, prova följande tips.

1. Kan inte starta TV.

     - Kontrollera så att strömkabeln är ansluten till eluttaget.

     - Kontrollera så att strömkabeln är ansluten i TV´n.

2. Fjärrkontroll fungerar inte. 

     - Tryck på hjulet eller “OK-knappen”.

     - Se till att det inte finns någon barriär mellan kontroll och TV.

     - Se till att batterierna sitter i ordentligt.

     - Slut på batteri. Sätt i nya.

3. TV stänger av automatiskt.

     - Tryck:Smart Home Meny  Inställningar è Tid è Avstängningstidoch kontrollera inställningar.

     - Kontrollera om ett program visas eller om en extern enhet är igång.

       TV´n stänger av sig själv automatiskt efter 4 timmar om fjärkontrollen legat oanvänd under denna tid.

4. Service är nödvändig om 

        Inget visas på skärmen när TV´n startas.

         TV´n luktar bränt eller avger rök.

         Det finns vatten eller fukt i enheten.

        Bilden är avklippt.

        Konstiga missljud hörs från enheten med jämna mellanrum.

        Skärm eller ljud visas trots att TV´n är avstängd.

         

     Om du upplever något av problemen ovan bör inte enheten användas.    

         

        För säkerhets skull, stäng av och koppla ur TV.

        Ring återförsäljare eller service center.

        Försök inte att reparera produkten själv.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500