Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Tidinställingar (Smart)

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Tidinställingar (Smart)

Sömnläge

Smart  èInställningar è Tid è Sömnläge

Stänger automatiskt av TV´n vid en bestämd tidpunkt. Välj ”Av” för att stänga av funktion.

Klockinställning

Smart  è Inställningar è Tid è Klocka

Automatisk inställning

  - Tiden stalls in per automatik.

Manuell inställning

  - Om den automatiskt inställda tiden visar fel kan man ändra tid och datum manuellt.

TV stänger av eller sätte rpå sig själv automatiskt

Smart  è Inställningar è Tid è På/Av tid

Välj Av om du inte vill använda denna inställning

För att använda På/av-tid, ställ in korrekt tid.

Även om tid-funktionen är på kommer TV´n stänga av sig själv efter 120 minuter om ingen knapp på fjärrkontrollen tryckts in under denna tid.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500