Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Hur kan jag rengöra smuts och fläckar på min TV-skärm?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kommersiell TV, TV
  • Senast uppdaterad 2015-06-18

Hur kan jag rengöra smuts och fläckar på min TV-skärm? 

 

 

 

 

Symptom Symptom

 

          1. Det är smuts och fläckar på TV-skärmen.

 

 

How to clean TV screen Hur du rengör TV-skärmen

 

             1. När du rengör TV moderkort och yttre skärmen, stäng av och koppla ur TV:en. 

 

             2. Torka försiktigt med en torr mikrofiberduk i en riktning. Undvik att använda vatten och rengöringsmedel. 

            

             3. För att rengöra fingeravtryck på TV-skärmen, fukta något trasan med lätt vatten och torka av skärmen. 
           

             4. Använd rekommenderad skärmrengörare för att förhindra repor. 

             ※ Notera: Använd inte bil poler eller rengöringsmedel för industriändamål, slipmedel, vax, bensen och alkohol. 

                             Dessa kemikalier kan permanent missfärga skärmen eller orsaka andra skador.                             
            

 

How to prevenet Scratches Hur du förhindrar repor


             1. Använd skärmrengörare (Undvik användning av grov trasa).


             2. Följ instruktioner i manualen för att rengöra TV. 


             3. Håll nycklar och barn leksaker borta från TV:en. 


             4. Pack in TV:en varsamt med mycket skydd som exempelvis bubbelplast före transportering. 

                    

                         Wipe TV screen gently with a dry microfiber cloth

                                  <Torka TV-skärmen varsamt med en torr mikrofiberduk>

                          A Microfiber cloth suitable for TV screen cleaning

                                  <En Mikrofiberduk lämplig för TV-skärm rengöring>

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500