Hjälpbibliotek

Ämne

 • Document Contents
  Reparation
  [Felkoder för LG frontmatad tvättmaskin] Cd visas efter användning av torkcykeln.
  Orsaker och symptom------------------- * Cd visas efter användning av torkcykelnDetta är ett fenomen (nedkylning) som uppstår för att sänka temperaturen inutibadkaret efter torkcykeln.Cd visas på displayen efter att torkcykeln (kraftfull to...
 • Document Contents
  Reparation
  [Felkod för LG frontmatad tvättmaskin] Felet vS (u5, uS) visas.
  vS-felet kan uppstå om kontakten på vibrationssensorn är defekt eller om detfinns ett problem i sensorn.Orsaker och symtom------------------ * Felet vS (u5, uS) visas. Tvättmaskinen slutade fungera.Prova det här-------------Om vS-felet visa...
 • Document Contents
  Operation
  Felkod IE, Alternativ A
  Felkod IE, Alternativ AOrsak ① Kontrollera så att det finns vattenflöde till maskinen. Dennafelkod dyker upp om maskinen inte fyllts inom 8 minuter. ② Om tilloppsslangarna är felaktigt installerade eller om det ärlågt vattentryck kan proble...
 • Document Contents
  Reparation
  [Felkoder för LG frontmatad tvättmaskin] Dörren stängs inte. (de, dE1, dE2)
  Visas ett dE (Door Error) på displayen och fungerar inte tvättmaskinen ellerstannar den under drift?Om en stor tvätt har lagts till så att tvätten fastnar mellan luckan och glaseteller om dörren sjunker på grund av långvarig användning, kan...
 • Document Contents
  Reparation
  [LG frontmatad tvättmaskin] IE-felet (No Water Supply) visas.
  Kontrollera om kranen är avstängd eller om vattnet är avstängt.Kontrollera om vattenslangen är korrekt ansluten.Om vattenslangen är böjd kommer vattenflödet att blockeras, vilket orsakar dåligvattentillförsel eller läckage.Kontrollera om va...
 • Document Contents
  Reparation
  [LG frontmatad tvättmaskin - Läckage] Tvättmaskinen läcker vatten på framsidan.
  Om gummipackningen inte är deformerad men vatten läcker under dörren, kanfrämmande föremål, såsom hår, fastna mellan dörren och packningen och orsakaläckan.Om gummipackningen är trasig, vänligen begär LG-service genom att välja önskatdatum ...
Se mer