Absorpčné tepelné čerpadlo

Absorpčné tepelné čerpadlo LG je mimoriadne efektívny a úsporný systém, ktorý privádza vodu s teplotou až 80 ℃, pričom používa 70 až 80 % nevyužitej energie, napríklad zdroj odpadového tepla.
Vlastnosti
Vlastnosti Žiadosť o kúpu
 • Absorpčné tepelné čerpadlo, typ 11

  Absorpčné tepelné čerpadlo, typ 1

  Tento systém vyrába energiu so strednou teplotou, pričom využíva prevádzkovú energiu s vysokou teplotou a energiu z odpadového tepla s nízkou teplotou. Ide o hospodárnu možnosť, pretože sa znižuje potreba ohrevu. Absorbuje sa teplo zo zdrojov s nízkou teplotou a využije sa pri strednej teplote.

 • Absorpčné tepelné čerpadlo, typ 21

  Absorpčné tepelné čerpadlo, typ 2

  Tento systém vyrába energiu s vysokou a nízkou teplotou, pričom využíva energiu z odpadového tepla so strednou teplotou. Keď sa privádza teplo so strednou teplotou, teplota sa premieňa na vysokú a nízku. Ide o veľmi užitočný spôsob obnovy odpadového tepla v priemysle.

 • Mimoriadne praktická inštalácia1

  Mimoriadne praktická inštalácia

  Rozdelenie na 3 časti umožňuje jednoduchú inštaláciu na malom priestore, napríklad pri prestavbe a renovácii.

 • Jednoduché čistenie rúrok1

  Jednoduché čistenie rúrok

  Pri čistení rúrok je k dispozícii možnosť otvoriť len kryt nádrže na vodu bez odpojenia rúrok.

 • Digitálna kontrola tlaku1

  Digitálna kontrola tlaku

  Digitálny manometer slúži na monitorovanie tlaku vnútri chladiaceho zariadenia v reálnom čase. Automaticky sa nastaví a uloží rýchlosť odsávania. Uložené údaje možno použiť na presné a rýchle monitorovanie a diagnostiku úniku.

 • Optimalizované centrálne ovládanie1

  Optimalizované centrálne ovládanie

  Riešenia ovládania, napríklad ACP a AC Smart, umožňujú jednoduché monitorovanie a ovládanie na diaľku. Vďaka tomu môžete spravovať rôzne riešenia vykurovania, vetrania a klimatizácie odkiaľkoľvek.