Odstredivé tepelné čerpadlo

Odstredivé tepelné čerpadlo LG predstavuje jedinečné a úsporné riešenie, ktoré ako zdroj tepla používa nevyužitú energiu.
Vlastnosti
Vlastnosti
 • Dá sa použiť na rôznych miestach1

  Dá sa použiť na rôznych miestach

  Výroba teplej vody je možná na rôznych miestach, napríklad v priemyselnej lokalite alebo čistiarni odpadových vôd. K dispozícii je špecializované riešenie, ktoré umožňuje stabilnú a efektívnu prevádzku aj v náročných podmienkach.

 • Hospodárny systém úspory energie1

  Hospodárny systém úspory energie

  Pri použití odstredivého tepelného čerpadla možno ušetriť 70 % prevádzkových nákladov a znížiť emisie skleníkových plynov o 80 % v porovnaní s použitím fosílnych palív.

 • Variabilný difúzor1

  Variabilný difúzor

  Poskytuje väčší prevádzkový rozsahpri nízkomzaťažení a zabraňujeblokovaniu vypúšťanéhoplynu, čo zabezpečuje stabilnúprevádzku.

 • Stabilná prevádzka1

  Stabilná prevádzka

  Výnimočnýsystém čiastočného zaťaženiaumožňujeušetriť nákladya maximalizovať využitie energie aj vtedy, keď je zaťaženie veľmi malé.