Ovládanie cez aplikáciu

Model LG Ovládanie cez aplikáciu predstavuje účinné riešenie na správu rôznych jednotiek v rámci spoločnosti. Umožňuje nákladovo efektívnu správu budovy.

Flexibilný systém s možnosťou rozšírenia

Systém ovládania od spoločnosti LG sa dá rozšíriť prostredníctvom integrácie so zariadeniami iných výrobcov. K dispozícii je ovládanie jednotlivých vnútorných zariadení prostredníctvom suchého kontaktu aj integrácia malého systému na správu budovy cez vstupno-výstupný modul ACS. To umožňuje nákladovo efektívnu správu budovy.
Flexibilný systém s možnosťou rozšírenia1 Flexibilný systém s možnosťou rozšírenia2
  • Ovládanie pomocou jednotky AHU1 Ovládanie pomocou jednotky AHU2

    Ovládanie pomocou jednotky AHU

    Komunikačné súpravy klimatizačnej jednotky (AHU) prepájajú vonkajšie zariadenie LG s cievkou DX klimatizačnej jednotky. Výsledkom je maximálna úspora nákladov a zabezpečenie čerstvého vzduchu.