Riešenie vetrania (ERV)

Riešenie vetrania ERV LG je mimoriadne účinné pri zabezpečení čerstvého vnútorného vzduchu. Vďaka viacerým krokom čistenia vzduchu môžete dýchať zdravší vzduch.
* Nastavenie teploty na tomto obrázku predstavuje len príklad. Cieľová teplota sa mení podľa preferovaného nastavenia používateľa.
  • ERV_feature03_20171107_D_1511147448246 ERV_feature03_20171107_M_1511147459483

    Riadenie koncentrácie CO₂

    Vďaka snímaču CO₂ model ERV automaticky riadi prúdenie vypúšťaného vzduchu. Vnútorný vzduch tak zostáva čerstvý a s nemennou koncentráciou CO₂.
  • ERV_feature04_20171107_D_1511148737626 ERV_feature04_20171107_M_1511148745860

    Systém na čistenie vzduchu

    Model ERV dokáže prostredníctvom 3 krokov čistenia vzduchu účinne odstraňovať rôzne škodlivé látky, napríklad mikročastice prachu a vírusy. Základný filter, ktorý je nainštalovaný v prednej a zadnej časti výmenníka tepla, najskôr odfiltruje škodlivé látky. Potom výmenník tepla, ktorý obsahuje antivírusovú povrchovú vrstvu, znemožní šírenie škodlivých vírusov. Okrem toho filter s vysokou účinnosťou (F8), ktorý predstavuje voliteľný filter nainštalovaný v prednej časti výmenníka tepla, blokuje 80 až 90 % častíc prachu s veľkosťou 0,4 μm. Znamená to, že dokáže odstrániť mikročastice prachu.
* Výsledok internej simulácie spoločnosti LG.