Závitovkový chladič s chladením vodou

Závitovkový chladič LG s chladením vodou je vybavený výparníkom s mimoriadnou účinnosťou zaťaženia a systémom recyklovania oleja, ktoré zabezpečujú spoľahlivú prevádzku.
Features
Features
 • water-cooled-screw-chiller_02_01_High_Efficiency_Load_Evaporator_22112017_D_1511335094105

  Výparník s vysokou efektivitou

  Keďže sa používa systém distribúcie chladiva gravitačného typu, je zabezpečená spoľahlivá prevádzka. Okrem toho je vyššia efektivita odparovania vďaka optimalizácii usporiadania rúrky eliminátora a výparníka.

 • water-cooled-screw-chiller_02_02_Oil_Recovery_System_22112017_D_1511335087202

  Systém recyklovania oleja

  Olej privádzaný pri otáčaní kompresora vo vysokej rýchlosti sa recykluje prostredníctvom trojstupňového systému oddeľovania. Pri pohybe chladiva nedochádza k vniknutiu nečistôt a zvyšuje sa efektívnosť chladenia. Vďaka neustálemu privádzaniu a recyklovaniu oleja možno zabrániť jeho nedostatku.

 • water-cooled-screw-chiller_03_01_Reduced_Weight_Size_22112017_D_1511335141162

  Menšia hmotnosť a veľkosť

  Menší priestor potrebný na inštaláciu a menšia hmotnosť znamenajú, že možno ušetriť cenné miesto.

 • water-cooled-screw-chiller_03_02_Noise_Reduction_22112017_D_1511335145589

  Redukcia hluku

  Zariadenie minimalizuje výkyvy v prívodnom otvore a redukuje nepríjemný hluk, pretože znemožňuje odtok.

 • water-cooled-screw-chiller_03_03_Black_Box_Feature_22112017_D_1511335150509

  Funkcia čiernej skrinky

  Zariadenie ukladá a analyzuje záznam o prevádzke, aby bola možná rýchla diagnostika a poskytnutie riešenia v prípade zlyhania.

 • water-cooled-screw-chiller_04_01_High_Efficiency_22112017_D_1511335312422

  S mimoriadne efektívnym tepelným systémom s ukladaním ľadu

  Tepelný systém s ukladaním ľadu ochladzuje interiér počas dňa a vyrába ľad počas noci. Toto aplikované riešenie umožňuje efektívnejšiu inštaláciu produktu a využitie energie.

 • water-cooled-screw-chiller_04_02_Optimized_Central_Control_22112017_D_1511335317028

  Optimalizované centrálne ovládanie

  Riešenia ovládania, napríklad ACP a AC Smart, umožňujú jednoduché monitorovanie a ovládanie na diaľku. Vďaka tomu môžete spravovať rôzne riešenia vykurovania, vetrania a klimatizácie odkiaľkoľvek.