Závitovkové tepelné čerpadlo s chladením vzduchom

Závitovkové tepelné čerpadlo LG s chladením vzduchom je mimoriadne efektívny a úsporný systém, ktorý privádza vodu s teplotou až 80 ℃, pričom používa 70 až 80 % nevyužitej energie.
Prehľad
Prehľad
 • Dá sa použiť na rôznych miestach1

  Dá sa použiť na rôznych miestach

  Výroba teplej vody je možná na rôznych miestach, napríklad v priemyselnej lokalite alebo čistiarni odpadových vôd. K dispozícii je špecializované riešenie, ktoré umožňuje stabilnú a efektívnu prevádzku aj v náročných podmienkach.

 • Hospodárny systém úspory energie1

  Hospodárny systém úspory energie

  Pri použití závitovkového tepelného čerpadla s chladením vodou možno ušetriť 70 % prevádzkových nákladov a znížiť emisie skleníkových plynov o 80 % v porovnaní s použitím fosílnych palív.

 • Výparník s vysokou efektivitou1

  Výparník s vysokou efektivitou

  Keďže sa používa systém distribúcie chladiva gravitačného typu, je zabezpečená spoľahlivá prevádzka. Okrem toho je vyššia efektivita odparovania vďaka optimalizácii usporiadania rúrky eliminátora a výparníka.

 • Mimoriadne efektívny kondenzátor a široká mriežková lamela*1

  Mimoriadne efektívny kondenzátor a široká mriežková lamela*

  Štruktúra kondenzátora v tvare písmena V zvyšuje oblasť prenosu tepla v porovnaní s tradičným modelom typu W. Efektivita prenosu tepla je v porovnaní s tradičnými produktmi výrazne vyššia vďaka použitiu širokej mriežkovej lamely.

* Skúška postrekom morskou vodou, kyselinou octovou s pH 2,8~3,0
* Po 1 000 hodinách kontrola spojenia lamiel a test úniku pri 4,5 MPa; aplikuje sa ventilátor vrtuľového typu, ktorý by mal mať dostatočné prúdenie vzduchu. Okrem toho by mal byť dostatočne pevný vzhľadom na rýchlosť otáčania a jeho stabilitu by mala overiť skúška vyváženia.
 • Menšia hmotnosť a veľkosť1

  Menšia hmotnosť a veľkosť

  Menší priestor potrebný na inštaláciu a menšia hmotnosť znamenajú, že možno ušetriť cenné miesto.

 • Redukcia hluku1

  Redukcia hluku

  Zariadenie minimalizuje výkyvy v prívodnom otvore a redukuje nepríjemný hluk, pretože znemožňuje odtok.

 • Funkcia čiernej skrinky1

  Funkcia čiernej skrinky

  Zariadenie ukladá a analyzuje záznam o prevádzke, aby bola možná rýchla diagnostika a poskytnutie riešenia v prípade zlyhania.

* Typ tepelného čerpadla možno vyrobiť len pri špeciálnych objednávkach.