#CareForWhatYouWear

Vytváranie uvedomého štýlu obliekania so spoločnosťou LG

Vytvorenie nového životného štýlu šetrného k Zemi so spoločnosťou LG

'"Európa každoročne vyprodukuje 5,8 milióna ton textilného odpadu.1) Malé kroky, ako je správna starostlivosť o oblečenie, aby vydržalo dlhšie, nám môžu pomôcť vytvoriť udržateľný zajtrajšok.
Zobrazuje dva kontrastné výjavy: skládku textilu a lúku plnú kvetov. Zobrazuje dva kontrastné výjavy: skládku textilu a lúku plnú kvetov.
1) "Textil a životné prostredie v obehovom hospodárstve", Európska agentúra pre životné prostredie, 2019

Projekt Udržiteľný šatník

"Zmenou šatníka môžete začať meniť svet. Získajte niekoľko tipov od odborníkov, ako sa zapojiť do ekologicky udržateľného obliekania.

Starostlivosť o odevy s ohľadom na udržateľnosť

'"To, ako sa staráme o svoje oblečenie, má priamy vplyv na životné prostredie. Inovatívna technológia starostlivosti o odevy od spoločnosti LG pomáha vášmu oblečeniu vydržať dlhšie, čím vytvára lepšiu budúcnosť. Zoznámte sa s našimi spotrebičmi LG Clothing Care Solution.

Spoznajte hodnoty udržateľnosti spoločnosti LG na vlastnej koži vďaka posolstvu kampane v našej kolekcii.