Veľa rodín má úsmev na tvári, keď otvorí dvere svojho domova.