Pre udržateľnejší spôsob života.

Naše poslanie

Snaha o udržateľnejšiu budúcnosť.

OLED televízory značky LG sú inovatívnejšie a udržateľnejšie. Hlavným cieľom spoločnosti LG je využiť najmodernejšie technológie na minimalizovanie negatívneho vplyvu na zmeny životného prostredia a na zlepšenie životov spotrebiteľov. Spoločnosť LG k tomuto cieľu aj naďalej prispieva rozširovaním svojich ekologických iniciatív, zdokonaľovaním výrobných postupov a zlepšovaním skúsenosti z používania produktov.
Štyri kúsky puzzle uprostred väčšej skladačky sú pokryté trávou a nachádzajú sa na nich slovné spojenia: UDRŽATEĽNOSŤ, ŠETRNÉ VOČI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU a OCHRANA OČÍ. Štyri kúsky puzzle uprostred väčšej skladačky sú pokryté trávou a nachádzajú sa na nich slovné spojenia: UDRŽATEĽNOSŤ, ŠETRNÉ VOČI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU a OCHRANA OČÍ.
Ekologický životný cyklus

Ekologická výzva spojená so životnosťou

Životný cyklus OLED displejov značky LG je v každom jednom kroku ešte viac ekologický. OLED televízory značky LG využívajú technológiu samostatne sa rozsvecujúcich pixelov, preto nepotrebujú podsvietenie a pri ich výrobe je potrebných menej komponentov. Pri používaní menej znečisťujú vzduch v interiéri a produkujú menej toxických emisií. Pri likvidácii vzniká z OLED televízorov značky LG menej odpadu a majú vysokú mieru recyklácie.
Životný cyklus OLED televízora. Piktogram OLED televízora znázorňuje, že televízor má menej vrstiev. Piktogram OLED televízora znázorňuje, že televízor produkuje menej toxických emisií. Piktogram odpadu znázorňuje, že pri likvidácii vzniká menej odpadu z komponentov. (prehrať video) Životný cyklus OLED televízora. Piktogram OLED televízora znázorňuje, že televízor má menej vrstiev. Piktogram OLED televízora znázorňuje, že televízor produkuje menej toxických emisií. Piktogram odpadu znázorňuje, že pri likvidácii vzniká menej odpadu z komponentov. (prehrať video)
*Pri porovnávaní sa použili modely LED a OLED televízorov značky LG.

Je to oficiálne – OLED televízory značky LG sú certifikované ekologické produkty.

V dôsledku vyššie opísaného ekologického procesu švajčiarsky nadnárodný testovací inštitút Société Générale de Surveillance (SGS) certifikoval OLED televízory a OLED panely značky LG ako ekologické produkty, a to z viacerých dôvodov. Televízory ani panely neobsahujú kadmium a ich výroba je efektívnejšia. Obsahujú menej komponentov a miera ich recyklácie je vyššia než pri LED televízoroch. Panely neobsahujú ani fosfid inditý a plastové komponenty obsahujú len minimum látok spomaľujúcich horenie.
Logo certifikácie SGS na OLED paneloch a televízoroch. Logo certifikácie SGS na OLED paneloch a televízoroch.
*OLED televízory a panely značky LG s výnimkou modelu LG OLED R získali certifikácie ekologických produktov od spoločnosti SGS.
*Pri porovnávaní sa použili modely LED a OLED televízorov značky LG.

Pozrite sa, ako sa pri výrobe OLED displejov používa menej komponentov než pri výrobe LED displejov.

Porovnanie konštrukcie LED displeja, ktorý používa podsvietenie, a OLED displeja, ktorý podsvietenie nepotrebuje. (prehrať video) Porovnanie konštrukcie LED displeja, ktorý používa podsvietenie, a OLED displeja, ktorý podsvietenie nepotrebuje. (prehrať video)
*Pri porovnávaní sa použili modely LED a OLED televízorov značky LG.

Našli ste dokonalý televízor?


Nízke vyžarovanie modrého svetla

Chráňte sa pred modrým svetlom.

Modré svetlo vyžarujú rôzne zdroje, dokonca aj televízor, ale OLED televízory značky LG sú navrhnuté tak, aby pri sledovaní chránili oči. Štandard Eyesafe® uvádza, že ak sú oči dlhý čas vystavené veľkému množstvu škodlivého modrého svetla, môže sa obmedziť tvorba melatonínu, čo spôsobuje poruchy spánku a iné problémy. Deťom a mladistvým s nedostatočne vyvinutou dúhovkou hrozí väčšie nebezpečenstvo poškodenia sietnice. Keď teda sledujete televízor, záleží na tom, o aký televízor ide. Testy preukázali, že OLED displeje značky LG vyžarujú menej modrého svetla než LED displeje.
Porovnanie modrého svetla na LED displeji, ktorý vyžaruje veľké množstvo modrého svetla, a na OLED displeji, ktorý vyžaruje menej modrého svetla. Pri testovaní sa použil filter na zisťovanie modrého svetla. (prehrať video) Porovnanie modrého svetla na LED displeji, ktorý vyžaruje veľké množstvo modrého svetla, a na OLED displeji, ktorý vyžaruje menej modrého svetla. Pri testovaní sa použil filter na zisťovanie modrého svetla. (prehrať video)
*Zábery na obrazovke sú len ilustračné.
*Informácie pochádzajú z lokality eyesafe.com
*Pri porovnávaní sa použili modely LED a OLED televízorov značky LG.
Bez blikania

Bez blikania si užijete viac pohodlia.

Možno ste si už všimli, že monitory blikajú. Blikanie môže byť viditeľné aj neviditeľné, oči sú však namáhané vždy. Na LED televízoroch dochádza k blikaniu vtedy, keď ich operačný systém rozbliká podsvietenie s cieľom ovládať jas. Dôvodom je aj relatívne dlhý čas odozvy LED panelov v porovnaní s OLED panelmi. Práve vďaka kratšiemu času odozvy a preto, že sa nepoužíva podsvietenie, OLED televízory značky LG neblikajú.
Porovnanie LED displeja, na ktorom dochádza k blikaniu, a OLED displeja bez blikania, na ktorom sa prehráva video cválajúceho bieleho koňa. (prehrať video) Porovnanie LED displeja, na ktorom dochádza k blikaniu, a OLED displeja bez blikania, na ktorom sa prehráva video cválajúceho bieleho koňa. (prehrať video)
*Výsledky certifikácie potvrdzujúcej absenciu blikania sa vzťahujú na testy OLED panelov. Pri porovnávaní sa použili LED a OLED televízory značky LG.
*Podmienky snímania: frekvencia zobrazenia 120 Hz pri OLED aj LED modeloch, predvolené nastavenie obrazu/rýchlosť uzávierky: 50 snímok/s, 120°.
*Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od podmienok snímania a prehrávania.
*Zábery na obrazovke sú len ilustračné.
Bez nepríjemného lesku

Predstavujeme oslnivú novinku.

OLED panely značky LG sú prvé svojho druhu, ktoré spoločnosť Underwriter Laboratories (UL) osvedčila ako panely bez nepríjemného lesku. K nepríjemnému lesku dochádza, ak je veľký rozdiel medzi osvetlením okolitého prostredia a svietivosťou displeja. Spoločnosť UL pri realizácii testov použila metódu vyhodnotenia lesku, ktorú oficiálne uznáva Medzinárodná komisia pre osvetlenie. Spoločnosť overila, že OLED panely poskytujú miernu svietivosť bez ohľadu na okolité osvetlenie.
Porovnanie nepríjemného lesku na LED a OLED displejoch, na ktorých sa zobrazuje piknik dvojice pri rieke. OLED displej dokonca ani v šere nespôsobuje nepríjemný lesk. (prehrať video) Porovnanie nepríjemného lesku na LED a OLED displejoch, na ktorých sa zobrazuje piknik dvojice pri rieke. OLED displej dokonca ani v šere nespôsobuje nepríjemný lesk. (prehrať video)
*Výsledky sú založené na metóde vyhodnotenia UGR (Unified Glare Rating).
*Osvedčenie sa vydáva, ak je hodnota UGR nižšia ako 22 pri sledovaní televízora s osvetlením od 70 do 300 luxov.
*Spoločnosť UL certifikovala OLED panely televízorov značky LG ako displeje bez nepríjemného lesku.
Ochrana očí

Pohodlné sledovanie šetrné k očiam.

OLED televízory značky LG môžete sledovať pohodlnejšie a dlhšie. Medzinárodné organizácie TÜV Rheinland (TÜV) a Underwriter Laboratories (UL) ich certifikovali ako displeje s nízkym vyžarovaním modrého svetla, bez blikania a bez nepríjemného lesku. OLED televízory značky LG sú zároveň prvé panely televízorov, ktoré získali certifikáciu Eyesafe® vyvinutú v rámci štandardu TÜV-Eyesafe®.
Logo Eyesafe® a certifikácia spoločnosti TÜV Rheinland týkajúca sa nízkeho vyžarovania modrého svetla. Logo Underwriter Laboratories osvedčujúce displej bez blikania.  Logo Underwriter Laboratories osvedčujúce displej bez nepríjemného lesku. Logo Eyesafe® a certifikácia spoločnosti TÜV Rheinland týkajúca sa nízkeho vyžarovania modrého svetla. Logo Underwriter Laboratories osvedčujúce displej bez blikania.  Logo Underwriter Laboratories osvedčujúce displej bez nepríjemného lesku.
*OLED televízory značky LG s výnimkou modelu LG OLED R sú certifikované ako displeje s nízkym vyžarovaním modrého svetla podľa štandardu TÜV-Eyesafe®.
*Spoločnosť UL certifikovala OLED panely televízorov LG ako displeje bez blikania a nepríjemného lesku.

Jednotka v udržateľnosti.

Spoločnosť LG neustále dokazuje, že je globálnym lídrom na trhu s elektronikou. Zdokonaľuje životné cykly produktov, pracovné podmienky, výrobné postupy a recykláciu s ohľadom na ekologické a spoločenské potreby. Pri hodnotení udržateľnosti a nášho dosahu na spoločnosť sú rozhodujúce faktory ESG (životné prostredie, spoločnosť a podnikové riadenie). Hodnotenia ESG sa udeľujú na základe dôkladného každoročného posúdenia postupov v oblasti udržateľnosti a ich uplatňovania. Spoločnosť LG je posledných deväť rokov odvetvovým lídrom v oblasti indexov Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), ktoré patria do skupiny FTSE4Good Index, a takisto získala špičkové hodnotenia od spoločností EcoVadis a MSCI.
Logo indexov Dow Jones Sustainability Indices. Logo FTSE4Good. Logo hodnotenia udržateľnosti spoločnosťou EcoVadis. Logo hodnotení ESG od spoločnosti MSCI. Logo indexov Dow Jones Sustainability Indices. Logo FTSE4Good. Logo hodnotenia udržateľnosti spoločnosťou EcoVadis. Logo hodnotení ESG od spoločnosti MSCI.