Skip to Contents
Zavrieť

FOTA

Aktualizujte softvér vášho produktu bez použitia USB pripojenia

Čo je FOTA?

FOTA znamená ‚Firmware on the air‘. Funkcia Firmware Over-the-Air (FOTA) umožňuje pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu bez pripojenia k telefónu dátovým USB káblom. Táto funkcia je k dispozícii, iba keď LG sprístupní novšiu verziu firmwaru pre vaše zariadenie.

Ako môžem aplikáciu používať?

  • 01 Prejdite do menu ‚Centrum aktualizácií‘ a kliknite na ‚Aktualizácie softvéru‘.
  • 02 Automaticky bude vyhľadaný dostupný softvér.
  • 03 Pokiaľ je k dispozícii softvér, zvoľte ‚Stiahnuť‘ na obrazovke aktualizácie softvéru.
  • 04 Zvoľte ‚Nainštalovať teraz‘ na obrazovke. Po inštalácii sa telefón automaticky reštartuje.