Aktualizujte softvér vášho produktu bez použitia USB pripojenia Aktualizujte softvér vášho produktu bez použitia USB pripojenia

FOTA

Aktualizujte softvér vášho produktu bez použitia USB pripojenia

Čo je FOTA?

FOTA znamená "Firmware on the air". Funkcia Firmware Over-the-Air (FOTA) umožňuje pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu bez pripojenia k telefónu dátovým USB káblom. Táto funkcia je k dispozícii iba, keď LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre vaše zariadenie.

Ako môžem aplikáciu používať?

  • 01. Prejdite do menu ‚Centrum aktualizácií‘ a kliknite na ‚Aktualizácie softvéru‘.
  • 02. Automaticky bude vyhľadaný dostupný softvér.
  • 03. Pokiaľ je k dispozícii softvér, zvoľte ‚Stiahnuť‘ na obrazovke aktualizácie softvéru.
  • 04. Zvoľte ‚Nainštalovať teraz‘ na obrazovke. Po inštalácii sa telefón automaticky reštartuje.