Informovať sa o posledných novinkách a oznámeniach LG Electronics Informovať sa o posledných novinkách a oznámeniach LG Electronics
Oznámenia
Informovať sa o zárukách a oznámeniach LG Electronics

Podmienky desaťročnej záruky na vybrané typy klimatizácií LG

Podmienky desaťročnej záruky na vybrané typy klimatizácií LG

 1. Tyto Podmínky desetileté záruky na vybrané typy klimatizací LG (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti LG Electronics CZ, s.r.o. (dále jen „LGECZ“) jako poskytovatele prodloužené záruky na kompresory vybraných typů klimatizací LG.
 2. Prodloužená záruka se poskytuje na pouze kompresory RAC klimatizací označených na obalu štítkem (logem) desetileté záruky LG, zakoupené od 8. června 2015, pokud u nich byla alespoň jednou ročně provedena údržba autorizovanou montážní firmou.
 3. Prodloužená záruka se vztahuje výlučně na klimatizace dovezené do České republiky anebo do Slovenské republiky prostřednictvím LGECZ.
 4. Prodloužená desetiletá záruka (osm let nad rámec dvouleté zákonné záruky) začíná běžet dnem následujícím po uplynutí dvouleté záruční doby a skončí uplynutím deseti let od zakoupení výrobku.  Prodloužená záruka se neprodlužuje o dobu reklamačního řízení.
 5. Prodlouženou záruku je možné uplatnit pouze u autorizované montážní firmy. Seznam autorizovaných montážních firem je dostupný na infolince LG 810 555 810.
 6. Pro uplatnění prodloužené záruky je nutné předložit originál dokladu o zakoupení výrobku (faktura, účtenka nebo předávací protokol) s typovým označením výrobku, výrobním číslem a uvedením data prodeje.
 7. V rámci prodloužené záruky bude reklamace řešena vždy pouze opravou nebo výměnou vadného dílu (kompresoru). Náklady na opravu (dopravné, práce servisního technika) hradí zákazník.
 8. V případě výměny vadného dílu nemá zákazník nárok na novou záruční dobu; záruka je mu v těchto případech poskytnuta nejdéle po dobu, která zbývá z původní prodloužené záruky.  Počet oprav v prodloužené záruce není omezen. Vyměněný vybraný díl se zákazníkovi nevrací.
 9. Reklamace v rámci prodloužené záruky bude vyřízena ve lhůtě 60 dnů; lhůta se může prodloužit o dobu nezbytnou k zajištění náhradního dílu nezbytného k opravě.
 10. Zákazník nemá v době prodloužené záruky právo na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu vady výrobku, bez ohledu na počet vad nebo počet předchozích oprav.
 11. Záruka se nevztahuje na:

-        výrobky, do nichž zasahoval neautorizovaný servis;

-        individuálně dovezené výrobky a výrobky, které nebyly do ČR a SR dovezeny společností LGECZ;

-        výrobky, u kterých nebyla alespoň jednou ročně provedena údržba autorizovanou montážní firmou;

-        výrobky, u kterých nebyl záruční a pozáruční servis prováděn autorizovanou montážní firmou;

-        výrobky, u kterých nebyly při opravě použity originální náhradní díly LG;

-        problémy spojené s hlučností výrobku, výkonem, poruchou těsnění, ložisek a na jiné závady;

-        vady vzniklé použitím výrobku k jinému účelu než k jakému je určen (např. k podnikání) nebo nedodržením pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku, který je popsán v návodu k použití;

-          nedodržením pokynů týkajících se čištění a provádění pravidelné údržby;

-          poškození způsobená při neodborné či nesprávné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání výrobku nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými  v České republice nebo Slovenské Republice;

-          poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací;

-          poškození způsobená ohněm a vodou;

-          vady výrobku způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu;

-          poškození vybraného dílu vzniklé v důsledku jiné vady (např. v důsledku úniku, vniknutí či zatečení vody);

-          vady výrobku způsobené používáním tohoto výrobku v prašném, znečištěném, agresivním či zakouřeném nebo jinak nevhodném prostředí;

-          poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.);

-          vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu či jinému záření nebo elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů.

       12. Společnost  LGECZ si vyhrazuje právo na změnu podmínek prodloužené záruky s účinností od zveřejnění změny.

       13.Tyto podmínky jsou účinné od 8. června 2015.

 

ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PARTNEROV PRE INŠTALÁCIU A SERVIS LG KLIMATIZÁCIÍ SKUPINY RAC PRE 10 ROČNÚ ZÁRUKU NA KOMPRESOR

 

 

Slovensko Telefon Webová stránka
Klima LG, s.r.o. 421 244 460 374 www.klimalg.sk
A.C.T.  Nitra s.r.o. 421 377 412 009 www.actnitra.sk
TATRA CLIMA, s.r.o. 421 527 844 444 www.tatraclima.sk
KLIMAK, s.r.o. 421 376 560 700 http://klimakslovakia.com
Q-Elektrik Slovakia s.r.o. 421 415 000 717 www.q-elektrik.sk
PROFI-CHLAD s.r.o. 421 556 220 077 www.profichlad.sk
PM KLIMA s.r.o. 421 905 295 309 www.pmklima.sk
Microwell, spol. s r.o. 421 317 020 540 www.microwell.sk
KOLAD s. r. o. 421 908 559 112 http://klimatizacie-kolad.sk
KOLTEN, spol. s r.o. 421 465 402 760 www.kolten.sk
X-Klima Košice s.r.o. 421 907 443 448 www.xklima.sk
ELKOKLIMA s.r.o. 421 327 717 623

www.elkoklima.sk

ASSA SR s.r.o. 421 905 279 655

www.assa.sk

Klimatel Šaľa s.r.o. 421 910 870 087

www.klimatizujeme.sk

 

Česká Republika Telefon Webová stránka
TradeSam a.s. 739 479 809 tradesam.cz
ST Klima  s.r.o. 728 243 270 www.stklima.cz
RAN klima s.r.o. 244 402 140 www.ran-klima.cz
Pragoclima  s.r.o. 283 882 539 www.pragoclima.cz
LAKA s.r.o. 724 172 147 www.laka.cz
EZAMO s.r.o. 602 407 772 www.ezamo.cz
EQOS Energie Česko spol. s r.o. 277 005 800 www.eqos-energie.com
Danitech 485 103 937 www.danitech-klimatizace.cz
GEA Heat Exchangers a.s. 485 225 111 www.gealvz.cz
KOMERC VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o. 382 521 076 www.komerc.cz
Primatech s.r.o. 235 351 132 www.primatech.cz
SYB s.r.o 233 352 766 www.clina.cz
KLIMAMONT KOPELENT s.r.o. 602 373 699 www.klimamontkopelent.cz
KLIMASERVIS SŮVA, s.r.o. 257 760 283 www.klimaservis-suva.cz
MP - Vzduchotechnika s.r.o. 608 808 088 www.vzduchotechnikakv.cz
PETIS, s.r.o. 325 613 390 www.petis.cz
SIPAK s.r.o. 485 109 634 www.sipak.cz
EBOG CV s.r.o. 474 651 640 www.ebog.cz
Comfort sdružení, a.s. 377 382 380 www.comfort-as.cz
ANDĚL vzduchotechnika klimatizace, s.r.o. 311 684 022 www.andelvztklima.cz
Reimer Pavel Servis 602 782 340 www.chlazeni-reimer.cz
Pragopolair  s.r.o. 326 362 105 www.pragopolair.cz
Reimont-elektro  s.r.o. 476 440 744 www.reimont.cz
Doktor chlazení 323 603 968 www.doktorchlazeni.cz
Pointec  s.r.o. 220 511 678 www.pointec.cz
Air Plus 417 851 360 www.air-plus.cz
All Servis  s.r.o. 603 522 739 www.prodejklimatizace.cz
Jiří Dittrich 731 767 463 www.klima-dittrich.cz
CLG servis - Jaromír Jindra 323 602 987 www.clgservis.cz
Amon RM s.r.o. 572 553 010 www.amonrm.cz
AB Klimatizace s.r.o. 541 215 445 www.abklimatizace.cz
AZ Klima a.s. 544 500 832 www.azklima.com
ExaSoft Holding a.s. 577 103 686 www.exasoft.cz
ALFAKLIMA Brno s.r.o. 544 228 888 www.alfaklima.cz 
Artprofi CZ s.r.o 604 232 900 www.artprofi.cz
Erik Blažek - servis chlazení 608 832 753 blazekerik@seznam.cz
CLIMART, spol. s r.o. 596 693 757 www.climart.cz
KLIMAZOOM s.r.o. 723 400 340 www.klimazoom.cz
ENCOFA SERVIS s.r.o. 722 020 777 www.encofa.cz
Progresklima CZ s.r.o. 544 234 330 www.progresklima.cz
VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE CZ BRNO , spol. s r.o. 537 014 240 www.vzt-klima.cz
Černý klimatizace - Pavel Černý 603 528 682 www.klimatizacecerny.cz
PRIMA CHLAZENÍ s.r.o. 774 611 891 www.primaklimatizace.cz
MICROWELL CZ s.r.o. 596 638 227 www.microwell.cz
MORYS s.r.o. 596 134 673 www.morys.cz
Radek Šauer klimatizace Brno 602 503 048 www.s-klimatizace.cz
Q - ELEKTRIK a.s. 553 816 457 www.q-elektrik.cz
HI-SERVIS vzduchotechnika, s.r.o. 733 554 304 www.hiservis.cz
MP KLIMA, spol. s r.o. 495 532 033 www.mpklima.net
KVK-Klimatizace spol. s r. o. 545 242 779 www.kvk-klimatizace.cz
FAKSA - STRAKA, s.r.o. 585 416 349 www.faksa-straka.cz
KF klima s.r.o. 608 963 848 www.kfklima.cz
MULTI KLIMA s. r. o. 257 960 032 www.multiklima.cz
SV-Klimatizace Zuzana Vindišová 739 611 941 www.sv-klimatizace.cz
TradeSam a.s. 739 479 809 tradesam.cz
ST Klima  s.r.o. 728 243 270 www.stklima.cz
RAN klima s.r.o. 244 402 140 www.ran-klima.cz
Pragoclima  s.r.o. 283 882 539 www.pragoclima.cz
LAKA s.r.o. 724 172 147 www.laka.cz
EZAMO s.r.o. 602 407 772 www.ezamo.cz
EQOS Energie Česko spol. s r.o. 277 005 800 www.eqos-energie.com
Danitech 485 103 937 www.danitech-klimatizace.cz
GEA Heat Exchangers a.s. 485 225 111 www.gealvz.cz
KOMERC VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o. 382 521 076 www.komerc.cz
Primatech s.r.o. 235 351 132 www.primatech.cz
SYB s.r.o 233 352 766 www.clina.cz
KLIMAMONT KOPELENT s.r.o. 602 373 699 www.klimamontkopelent.cz
VIVARO s.r.o. 774 846 031 vivaro@vivaro-klima.cz
KLIMASERVIS SŮVA, s.r.o. 257 760 283 www.klimaservis-suva.cz
MP - Vzduchotechnika s.r.o. 608 808 088 www.vzduchotechnikakv.cz
PETIS, s.r.o. 325 613 390 www.petis.cz
SIPAK s.r.o. 485 109 634 www.sipak.cz
EBOG CV s.r.o. 474 651 640 www.ebog.cz
Comfort sdružení, a.s. 377 382 380 www.comfort-as.cz
ANDĚL vzduchotechnika klimatizace, s.r.o. 311 684 022 www.andelvztklima.cz
Reimer Pavel Servis 602 782 340 www.chlazeni-reimer.cz
Pragopolair  s.r.o. 326 362 105 www.pragopolair.cz
Reimont-elektro  s.r.o. 476 440 744 www.reimont.cz
Doktor chlazení 323 603 968 www.doktorchlazeni.cz
Pointec  s.r.o. 220 511 678 www.pointec.cz
Air Plus 417 851 360 www.air-plus.cz
All Servis  s.r.o. 603 522 739 www.prodejklimatizace.cz
Jiří Dittrich 731 767 463 www.klima-dittrich.cz
CLG servis - Jaromír Jindra 323 602 987 www.clgservis.cz