Knižnica nápovedy

Téma

 • Document Contents
  Riešenie problémov
  Na TV nejde zvuk
  <span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"> </span>Symptóm<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"> </span>Ak nepočujete žiadny zvuk, skontrolujte:1.hlasitosť zvuku nie je na úrovni "0"2. zapnutý"Mute" režim3. reproduktor je...
 • Document Contents
  Používanie
  Chcete použiť slúchadlá?
  Chcete použiť sluchátka?Symptóm Riešenie1. Skontrolujte, či má zariadenie 3,5 mm audio výstup pre pripojenieslúchadiel.※ Niektoré modely sú vybavené s toutofunkciou ...Upozornenie:- Možnosti Audio nastavenia nie sú po pripojení slúchadielpo...
 • Document Contents
  Používanie
  Zabudli ste heslo?
  Zabudli ste heslo?SymptómMôžete nastaviť/resetovať heslo. Pôvodné/základnéheslo je "0000" a užívateť si ho môže zmeniť. ※ Ak ste zabudli heslo, môžete ho inicializovat prostredníctvom zákaznickéhoservisu. Dôkladne nastavte heslo. ※ Dôkladne...
 • Document Contents
  Riešenie problémov
  Úroveň hlasitosti je na každom kanály je iná?
  Úroveň hlasitosti je na každom kanály iná?SymptómAk je rozdiel v úrovni hlasitosti na jednotlivých kanáloch, bez zvýšeniaalebo zníženia zvuku, skontrolujte, či "Automatické nastavenie hlasitosti" jezapnuté.- Ak používate set-top box, automa...
 • Document Contents
  Riešenie problémov
  Nesprávný čas
  Nesprávný čas.SymptómČas na TV nie je správny.Ak stlačíte tlačidlo OK (informačnýdispej), môžete skontrolovať nastavený čas.① Vprípade, že prijímate signál cez anténu, ak nastavíte "Auto", čas sa nastavípodľa času vysielanej televíznek stan...
 • Document Contents
  Používanie
  Ako mám nastaviť zámok na mojej TV?
  Ako mám nastaviť zámok na mojej TV?Symptóm Môžete si nastaviť/resetovat heslo. Pôvodné heslo je "0000" aužívateľ si ho môže zmeniť. ※ Ak ste zabudliheslo, môžete ho inicializovat len prostredníctvom zákaznického servisu.※ Skontrolujte : Zab...
Zobraziť viac