Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Čo robiť. keď sa z obrazovky stratí "prihlasovacie" a LG store ikony?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 27/08/2015

 Čo robiť. keď sa z obrazovky stratí "prihlasovacie" a LG store ikony?

 

 

symptom Symptom

 

           ■ LG Store (Smart World) a "prihlasovacia" ikona sa náhle stratia z obrazovky.

              (V krajinách, kde je poskytována služba 3D World, sa táto služba tiež stratí)

 

cause Príklad

 

          ■  Pokiaľ je nastavená krajina na Smart TV na Automatické, je automaticky nastavené na Ostatné (z predchádzajúceho nastavenia).

               Keď je zmenený poskytovateľ internetových služieb, zmení sa aj IP adresa, vďaka čomu LG Store (LG Smart World alebo LG aplikácie)

               a "prihlasovacia" ikona sa stratia z Domovskej obrazovky (Štart menu).

              (Aplikovatelné platformy: Všetky LG smart TV platformy)

 

how to fix Náprava

 

          ■ Pokiaľ je v nastaveniach zeme voľba Automatické, zmente ju na  Manuálne  a vyberte konkrétnu zem.

 

             Nastavenie zeme na Smart TV

               - [modely r. 2011] Nastavenie > Sieť > Nastavenie Smart TV > Nastavenie zeme > Manuálne > vyberte krajinu
          - [modely r. 2012] Nastavenie > Možnosti > Nastavenie Smart TV > Ručné > vyberte krajinu

          - [modely r. 2013] Nastavenie > Možnosti > Miestne nastavenie služby > Manuálne nastavenie  > vyberte krajinu

              - [modely r. 2014-2015 (WebOS)] Zvolte ikonu Nastavenia > Všeobecné > Miesto > Zem pre poskytovanie služieb společnosti LG

                > vyberte zem

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500