Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Nastvenie obrazu, režim obrazu a obrazovky (Smart)

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 28/08/2015

 

 Nastvenie obrazu, režim obrazu a obrazovky (Smart)

 

 

Smart  è Nastavenia è Obraz è Režim obrazu è Podsvietenie/ Kontrast / Jas / Ostrosť / Farba/ Odtieň /Color Temp.

 

Vyberte Režim obrazu.

 

 

Podsvietenie

- Nastavenie jasu displeja zmenou jasu LCD panelu.

 

Kontrast

- Upraví rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi obrazovky.

 

Jas

- Upravuje celkový jas obrazovky.

 

Ostrosť

- Upravuje ostrosť hraníc medzi svetlou a tmavou farbou.

 

Farby

- Upravuje farby na obrazovke na tmavšie alebo svetlejšie.

 

Odstieň

- Nastavví červené/ zelené vyváženie farieb.

 

Teplota farieb

 - Upraví celkový tón farieb na teplé alebo studené.

 

POZNÁMKA :

V závislosti na modelu, nemusí byť funkcia k dispozícii.

 
 
 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500