Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Zmiznutie ikony LG Obchod a ikony pre prihlásenie do LG Obchodu

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 02/09/2015

Situácia

 

LG Obchod (Smart World) a ikona pre prihlásenie nie sú viac viditeľné v menu Smart TV

(Pre krajiny, kde je dostupná aj služba 3D World, táto ikona tiež môže zmiznúť).

 

Príčina

Ak je v menu Smart TV nastavená krajina na "Auto" namiesto manuálneho výberu, krajina sa nastaví automaticky na možnosť "Ostatné", ak nastane situácia, kedy: sa zmení poskytovateľ internetu, zmení sa IP adresa. Dôsledkom je zmiznutie ikony LG Obchodu a ikoney pre prihlásenie.

(Jedná sa o všetky LG Smart TV platformy)

 

 

Protiopatrenia

 

Ak je Vaša Smart TV nastavená v položke krajina na Auto, zmeňte manuálne túto možnosť na vhodnú krajinu.

Smart TV nastavenia krajiny

     [Y2011 Modely] Nastavenia à Sieť à Smart TV Nastavenia à Krajina à Manuálne à Výber krajiny
[Y2012 Modely] Nastavenia
à Možnosti à Smart TV Nastavenia à Manuálne à Výber krajiny
[Y2013 Modely] Settings
à Možnosti à Nastavenie krajiny à Manuálne nastavenia à Výber krajiny
[Y2014~2015 (
webOS) Modely] Zvoľte ikonu Nastavenia  à Všeobecné  à Krajina  à Výber krajiny 


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500