Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] TV vypne počas aktualizácie softwaru

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 03/09/2015

 

TV vypne počas aktualizácie softwaru

 

 

Ak sa vypnte televízia počas aktualizácie softwaru, postupujte prosím následovne

1. Ak vypnete televíziu počas aktualizácie, odpojte TV kábel zo zásuvky alebo z predlžovacieho káblu.

 

2. Počkajte 30 sekúnd. Pripojte kábel späť a zapnite televíziu.

     V prípade, že aktualizácia softwaru se stále nedarí a TV se vypne, obraťte se na servisné stredisko.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500