Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Nastavenie času pre modely 2014

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 03/09/2015

 

Nastavenie času pre modely 2014

 

 

Ak je televízia pripojená k sieti alebo k anténe (DTV), bude dostávať informácie o čase automaticky.

 

Zobrazte ponuku Launcher stlačením tlačidla Domov na diaľkovom ovládači.

 

Zvolte detailné nastavenie v menu.

 

 

Nastavenia → Zvolte Čas a dátum

-. Nastavte automaticky (zkontrolujte automatické nastavenie času aktivujte / deaktivuje) → √ (východzie)

-. √ (vypnutie) → Manuálne nastavenie času (čas, datum)

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500