Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Ako aktualizovať firmware

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 08/09/2015

 

Ako aktualizovať firmware

 

 

Firmwer (alebo softwer), aktualilzácie sú k dispozícii ku stiahnutiu na povolenej siete Smart TV.

Firmwer aktualizuje TV funkcie požadované pre zlepšenie zážitkov zo sledovania.

 

Poznámka: Sieťové pripojenie je nutné pre sťahovanie aktualizácií firmweru.

 

Aktuálizacia softweru

 

Oznámenie aktualizácie firmweru sa objaví na TV obrazovke, ak bola nastavená aktualizácia softweru.
V opačnom prípade postupujte podľa nasledujúcich pokynov na kontrolu, či je k dispozícii aktualizácia pre televíziu.


1. Stlačte SMART tlačidlo na diaľkovom ovládači.
Vyberte Nastavenia> Podpora> Aktualizácia softweru a stlačte ROLLER alebo tlačidlo ENTER.

 

 

 

2. v ponuke sa objaví aktuálna verzia.

Ak chcete zistiť, či je k dispozícii nová verzia, vyberte skontrolovať verziu aktualizácie,
stlačte ROLLER alebo ENTER.
Ak je režim Automatická aktualizácia zapnutý, nová verzia sa automaticky stiahne.
Ak chcete zabrániť automatickej aktualizácií, nastavte aktualizácie softweru na Off.

 

 

3. Skontrolujete správu o aktualizácii softweru (k dispozícii nová verzia / žiadna dostupná aktualizácia)

Ak chcete stiahnuť novú aktualizáciu softvéru, vyberte Aktualizovať a stlačte ROLLER alebo tlačidlo ENTER.

 

 

4. Počas sťahovania bude na stavovom riadku ukazujú priebeh sťahovania.

O úspešnosti dokončenia aktualizácie sa zobrazí informačná správa.

 

 

5.  Počas sťahovania bude na stavovom riadku ukazujú priebeh sťahovania.

Softvér bol úspešne stiahnutý a aktualizovaný na televízii o čom sa zobrazí správa.

 

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500