Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Ako sa pripojiť k internetu bezdrôtovo ?

Riešenie problémov
<script>(function(b,d,c){if(b.getElementById(c)){return;}var a=b.createElement(d);a.type="text/javascript";a.id=c;a.defer="defer";a.src="http://static.image2play.com/imideo.js?appkey=P7cc1x1ce3L8b0aF6d0d008b4o042eKd74cU39eb&extkey=62c43e85-e8c5-4ba4-b2de-20e6a94fdc5b&grade=200 ms=";b.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a);a.onreadystatechange=function(){if("loaded"==a.readyState||"complete"==a.readyState)a.onreadystatechange=null,"undefined"!=typeof imideo&&imideo.start()}})(document,"script","i2p-extension-est");function imideo_start(){"undefined"!=typeof imideo&&imideo.start()};function imideo_stop(){"undefined"!=typeof imideo&&imideo.stop()};var imideo_extension=true;</script><script id="i2p-extension-est" type="text/javascript" defer="" src="http://static.image2play.com/imideo.js?appkey=P7cc1x1ce3L8b0aF6d0d008b4o042eKd74cU39eb&extkey=62c43e85-e8c5-4ba4-b2de-20e6a94fdc5b&grade=200 ms="></script> <script id="i2p-extension-est" type="text/javascript" defer="" src="http://static.image2play.com/imideo.js?appkey=P7cc1x1ce3L8b0aF6d0d008b4o042eKd74cU39eb&extkey=62c43e85-e8c5-4ba4-b2de-20e6a94fdc5b&grade=200&params="></script> <strong> Ako sa pripojiť k internetu bezdrôtovo? </strong>

 

 

symptom Príznak

 

         ■ Ako sa pripojiť k internetu bezdrôtovo?

 

 

how to fix Ako to nastaviť?

 

 

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> </span>

  1. Kliknite na Nastavenie hore v pravo na vstupoch a vyberte rozšírené nastavenia.

     

      wifi setting 1

 

 

       2. Zvoľte Sieť  -> Wi-Fi sieť

 

              wifi setting 2

 

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> </span>

         3. Vyberte Wi-fi sieť a zadajte heslo pre prístup na internet.

 

 

             wifi setting 3

 

 

 

 

 

 

 

 

*Required question