Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[LG webOS TV] Diaľkový ovládač na obrazovke

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 11/12/2015

[LG webOS TV] Diaľkový ovládač na obrazovke

 

how to use Ako používať diaľkový ovládač na obrazovke?

 
            1. Stlačte tlačidlo  screen remote na magickom ovládači.

            2. Pomocou magického ovládača vyberte tlačidlo ovládača z číselníka na obrazovke.

 

            screen remote

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1;"></span>

 

            ① Snímanie TV:  Môžete robiť snímky obrazovky TV. [Táto funkcia je k dispozícií len na niektorých modeloch.]

 

            ② Pomocou funkcie nastavenie univerzálneho ovládača pre pripojené externé zariadenia.

 

            ③ Tlačidlo diaľkový ovládač sa zobrazí v súlade s vybraným zariadením.

            ④ Zvukový výstup : Môžete vybrať zvukový výstup pomocou zvukového zariadenia, ktoré chcete.

 

 

                ● Môžete použiť len magický diaľkový ovládač.  

                ● Pokiaľ magický ovládač nebol súčasťou balenia je možné ho zakúpiť samostatne.

                ● Typ tlačidla na vzdialenej obrazovke sa líši v závislosti na lokalite alebo na type zariadenia.

                ● Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti na modele alebo na zemi.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500