Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Nie je možné zrkadliť obraz iOS zariadení na obrazovku SMART TV LG

Riešenie problémov

Nie je možné zrkadliť obraz iOS zariadení na obrazovku SMART TV LG

 

symptom Popis

Nie je možné zrkladliť obraz obrazovky telefónu iPhone na obrazovku SMART TV s funkciou Miracast.

Nie je možné zrkadliť obraz obrazovky tabletu iPad na obrazovku SMART TV s funkciou Miracast.

Smart Share v SMART modeloch TV nevyhľadá iOS zariadenia, aj keď sú TV a tieto zariadenia pripojené k jednej wifi sieti, alebo k jednému routru.

 

 

cause Pričina

SMART TV obsahujú funkciu Miracast, ktorá dovoľuje zariadeniam s operačným systémom Android zrkadliť obrazovku telefónu, alebo tabletu.

Zariadenia spoločnosťi Apple vyžadujú pre zrkladlenie vlastný uzavretý systém AirPlay, ktorý sa nenachádza v TV prijímačoch LG, alebo v prijímačoch iných značiek.

Bez dodatočného zariadenia nie je možné zrkadliť obraz iOS zariadení na obrazovkách SMART TV s funkciou Miracast.

 

 

how to fix Možnosti

Zrkadliť obraz telefónu, alebo tabletu je možné na TV prijímačoch LG bezdrôtovo za predpokladu, že k TV LG bude pripojené iné zariadenie spoločnosti Apple, ktoré dokáže cez funkciu AirPlay prijímať obraz/zvuk iOS zariadenia

Ak nemáte iné zariadenie prijímajúce AirPlay signál, je možné iOS zariadenie pripojiť k TV káblovým spôsobom.

U výrobcu iOS zariadenia sa informujte o spôsobe pripojenia káblom cez špeciálny adaptér využívajúci Lightning a HDMI porty pre prenos obrazu a zvuku do SMART TV LG.

*Required question