Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Reset rodičovského zámku TV ( WebOS 1.0 )

Používanie

Reset rodičovského zámku TV ( WebOS 1.0 )


symptom Symptom


■ Rodičovský zámok je prednastavený na číselnú kombináciu 0000.

■ Pokiaľ si rodičovský zámok zmeníte a kombináciu čísiel zabudnete, je možné zámok vyresetovať.how to fix Riešenie


■ Postup pre reset rodičovského zámku je následujúci: 

1)      1/ Stlačíte tlačítko "Domov" (Home alebo Smart) na diaľkovom ovládači.

2)      2/ V pravom hornom rohu zvolíte ikonu „ozubeného kolečka“ (Nastavenia).

3)      3/ Na ľavej strane zvolte záložku "Bezpečnost" a kliknite na položku "Resetovať kód PIN".

         4/ Zadajte akýkoľvek nesprávny PIN kód

         5/ Na ďalšej obrazovke s nápisom "Kód PIN nesúhlasí" stlačte tlačidlá v tomto poradí:  P+, P+, P-, P+

6)      6/ Na obrazovke s nápisom „Zadajte hlavný kód PIN“ napíšte 0313.

7)      7/ Po tomto kroku budete mať PIN kód nastavený na 0000, samozrejme zmeniť si ho môžete na akýkoľkok 4miestny kód,

             ktorý budete používať v budúcnosti  *Required question