Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Pripojenie DLNA ( Netcast )

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 01/06/2016

Pripojenie siete DLNA

 Pripojenie siete DLNA

  • Skratka DLNA znamená Digital Living Network Alliance a umožňuje vám cez domácu sieť prehrávať v televizori videosoubory, hudebné súbory a obrazové súbory uložené vo Vašem PC alebo na servery.

    
     Pripojenie zariadenia smartphone s overením DLNA
   
  • Televízor a smartphone musia byť pripojené k rovnakej sieti.
     1.Skontrolujte, že v zariadení smartphone je povolené pripojenie k bezdrôtovej sieti Wi-Fi.
     2.V zariadení smartphone nainštalujte alebo spustite aplikáciu pre zdieľanie obsahu.
     3.Spusťte funkciu "Zdieľať obsah môjho mobilného telefónu".
     4.Vyberte druh obsahu (video / hudba / fotografie), ktorý chcete prehrať.
     5.Vyberte video súbor, hudobný súbor alebo súbor s fotografiami, ktorý chcete prehrať v televízore.
     6.Vyberte možnosť "pridať do súboru skladieb".
     7.V zariadenie, z ktorého chcete obsah prehrať, vyberte názov a model svojho televízora. (Názov modelu nájdete na štítku na televízore).
     8.Po výbere možnosti "Prehrať" sa vybraný súbor zobrazí v televízore

    Pripojenie zariadenia DLNA DMR (Digital Media Renderer)
    • Ak je na vašom PC nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8 alebo a zariadenie je certifikované na sieť DLNA (napr. mobilný telefón) pripojené prostredníctvom siete, môžete   prehrávať hudbu, videá a prezerať fotografie na projektore bez inštalácie samostatného programu.
    1.Nakonfigurujte TV a PC na rovnakú sieť.
Nakonfigurujte PC s nainštalovaným systémom Windows 7 alebo Windows 8 pre danú sieť.
    2. Kliknite pravým tlačidlom na súbor s hudbou / videom / fotografií, ktorý chcete prehrať a vyberte možnosť "Vzdialené prehrávanie", ktorá je súčasťou systému Windows 7 a Windows 8. Návod na   prehrávanie obsahu zo zariadenia, ako je napríklad mobilný telefón, nájdete v
užívateľskej príručke príslušného zariadenia.
    3.Obsah sa prehraje iba na jednom zariadení aj v prípade, že je pripojených viac televízorov alebo iných zariadení. Rýchlosť prehrávania závisí na rýchlosti domácej siete.

   Pripojenie DLNA DMP (Digital Media Player)
   1.Ak máte v počítači nainštalovaný program Nero SmartShare, je možné prehrávať videosúbory, hudobné súbory a obrazové súbory v TV cez domácu sieť.
   2.Nakonfigurujte TV a PC na rovnakú sieť. Aby bola aktivovaná služba DLNA, mal by byť TV a jednotlivé zariadenia pripojené prostredníctvom jedného prístupového bodu.
   3.Nainstalujte do počítača z webových stránok softvér SmartShare. Pred inštaláciou zatvorte všetky bežiace programy vrátane brány firewall a antivírusových programov.
   4.Aby ste zdieľaný obsah prehrali v televízore, musí byť server spustený.

  • Návod na používanie softwaru SmartShare v počítači najdete v nápovede softwaru.

   V prípade, že DLNA nefunguje správne
    • Ak funkcia DLNA nefunguje správne, skontrolujte nastavenie Vašej siete.
    • Ak chcete pomocou DLNA zobraziť video v rozlíšení 1080p, je potrebný prístupový bod 5GHz. Prístupový bod 2,4GHz môže spôsobovať časté ukladanie do vyrovnávacej pamäte a iné problémy.
    • Funkcia DLNA nemusí fungovať správne v bezdrôtových sieťach.
Odporúčame pripojenie k pevnej sieti.
    • Pri prehrávaní videa v režime DLNA nie sú podporované funkcie Multi Audio a interné titulky.
    • Ak je k jednému serveru v režime DLNA pripojených viac televízorov, v závislosti od výkonu servera nemusí dôjsť k prehranie obsahu.
    • Pri niektorých zariadení DLNA nemusia byť podporované titulky.
    • V niektorých sieťových prostrediach nemusí funkcia DLNA fungovať.
    • Funkciu DLNA nie je možné použiť s niektorými prístupovými bodmi, ktoré nepodporujú výberové vysielanie.
Ďalšie informácie nájdete v manuáli k vášmu prístupovému bodu, prípadne sa obráťte na    výrobcu.
    • Podporované typy súborov sa môžu líšiť v závislosti na prostredí servera DLNA, čo platí aj pre typy súborov podporované TV.
    • Pri sledovaní videotitulků na serveri DLNA odporúčame použiť v počítači softvér SmartShare.
    • Ak je súbor s titulkami pridaný neskôr, zatvorte zdieľaný priečinok a vykonajte reset.
    • Súbor DRM umiestnené v počítači na serveri softvéru SmartShare nedá prehrať.
    • Video súbory ULTRA HD (3840 x 2160) sa nedajú prehrať.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500