Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Žiadny zvuk v režíme digitálneho vysielania

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 23/06/2016

Žiadny zvuk v režíme digitálneho vysielania


Symptóm

Žiadny zvuk na digitálním signále


Riešenie

Skontrolujte, že je Multi-Audio nastavené na "slovenský"


[Kontrola]

Q.MENU  Multi Audiozvolte "slovenčinu"
   
- V prípade, že na určitom kanále pre analogový signál nie je žiadny zvuk, kontaktujte Vášho poskytovateľa televízneho vysielania. .Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500