Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Prodleva po zapnutí TV

Riešenie problémov

Prodleva po zapnutí televizoru

Symptóm

        U OLED, LED, LCD a plazmových televízorov môže trvať nejakú dobu,  kým sa zobrazí obraz po zapnutí televízora.


 Riešenie

        Overte si, či sa zobrazí LG logo po zapnutí televízora.
        Ak používate set-top box, overte si, či je zapnutý.

        ※ U OLED a niektorých ďalších modelov LG sa logo nezobrazuje po zapnutí televízora.

        Návšteva technika bude potrebná v prípadoch uvedených nižšie.
        1. Standby dióda bliká dlhšie ako 30sec. alebo sa televízor vypne po ukončení blikania diódy alebo je počuť zo zadnej časti produktu opakujúce sa zvuk podobný 'cvakanie'.

        2. Zvuk je počuť, ale obraz nie je zobrazený a ani menu "Nastavenia "sa nezobrazí pri stlačení tlačidla "Home" (Smart - domček) alebo tlačidla "Settings" či "My App" na diaľkovom ovládači.
        [Doba zapnutia]

        Plazmové, LCD, LED TV: okolo 10 sekúnd.
        ※ OLED TV: okolo 15 sekúnd.

*Required question