Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Prodleva po zapnutí TV

  • Iné
  • Žiadny signál/čierna obrazovka/žiadny obraz
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 23/06/2016

Prodleva po zapnutí televizoru

Symptóm

        U OLED, LED, LCD a plazmových televízorov môže trvať nejakú dobu,  kým sa zobrazí obraz po zapnutí televízora.


 Riešenie

        Overte si, či sa zobrazí LG logo po zapnutí televízora.
        Ak používate set-top box, overte si, či je zapnutý.

        ※ U OLED a niektorých ďalších modelov LG sa logo nezobrazuje po zapnutí televízora.

        Návšteva technika bude potrebná v prípadoch uvedených nižšie.
        1. Standby dióda bliká dlhšie ako 30sec. alebo sa televízor vypne po ukončení blikania diódy alebo je počuť zo zadnej časti produktu opakujúce sa zvuk podobný 'cvakanie'.

        2. Zvuk je počuť, ale obraz nie je zobrazený a ani menu "Nastavenia "sa nezobrazí pri stlačení tlačidla "Home" (Smart - domček) alebo tlačidla "Settings" či "My App" na diaľkovom ovládači.
        [Doba zapnutia]

        Plazmové, LCD, LED TV: okolo 10 sekúnd.
        ※ OLED TV: okolo 15 sekúnd.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500