Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Zvuk je počuť iba z jednej strany

Riešenie problémov

Zvuk je počuť iba z jednej strany 

Symptom

         Zvuk nie je počuť z oboch reproduktorov

Riešenie

         Skontrolujte a upravte vyvážení zvuku v nastaveniach televízora.

    ☞ Môžete nastaviť vyváženie zvuku vľavo / vpravo.

         Ak používate externé zariadenia (set-top box, DVD, Blu-Ray, herné konzoly ...), skontrolujte ich pripojenia.

 Nastavenie

    

        Nastavenie pri televízori bez funkcií Smart nájdete: Home → Nastavenia → Zvuk → Stereováha

       

       Nastavenie pri Smart TV:   Home → Nastavenia → Zvuk → Nastavenie zvuku

      

      


*Required question