Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Nezobrazuje sa žiadny obraz, je počuteľný len zvuk.

Riešenie problémov

Nezobrazuje sa žiadny obraz, je počuť len zvuk

 Symptóm


Niektoré TV OLED, LED, LCD, PDP môžu zobrazovať obraz s časovým oneskorením po zapnutí televízora.  Riešenie

Skontrolujte, či sa po zapnutí TV normálne zobrazí logo LG.

Ak používate set top box, skontrolujte, či je zapnutý.

※ U niektorých modelov OLED TV sa LG logo na obrazovke nezobrazuje.

 


V prípade príznakov uvedených nižšie bude potrebné TV skontrolovať servisným technikom.1. Ak kontrolka Stand-by režimu preblikáva dlhšie, než 30 sekúnd, alebo ak preblikáva po odpojení TV od zdroju energie, prípadne je opakovane počuteľné ťukanie, alebo klikanie zo strany TV.

2. Ak je počut zvuk, ale video signálu nie je vidieť, a menu nastavení sa nezobrazí, i keď stlačíte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači od TV.

     


PDP, LCD, LED TV  : Behem 10 sec.

※ LCD BezdrôtovéTV : 17 ~ 20 sec. (pro bezdrôtové pripojenie)
    OLED TV : Behom 15 sec.


*Required question