Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Nezobrazuje sa žiadny obraz, je počuteľný len zvuk.

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/06/2016

Nezobrazuje sa žiadny obraz, je počuť len zvuk

 Symptóm


Niektoré TV OLED, LED, LCD, PDP môžu zobrazovať obraz s časovým oneskorením po zapnutí televízora.  Riešenie

Skontrolujte, či sa po zapnutí TV normálne zobrazí logo LG.

Ak používate set top box, skontrolujte, či je zapnutý.

※ U niektorých modelov OLED TV sa LG logo na obrazovke nezobrazuje.

 


V prípade príznakov uvedených nižšie bude potrebné TV skontrolovať servisným technikom.1. Ak kontrolka Stand-by režimu preblikáva dlhšie, než 30 sekúnd, alebo ak preblikáva po odpojení TV od zdroju energie, prípadne je opakovane počuteľné ťukanie, alebo klikanie zo strany TV.

2. Ak je počut zvuk, ale video signálu nie je vidieť, a menu nastavení sa nezobrazí, i keď stlačíte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači od TV.

     


PDP, LCD, LED TV  : Behem 10 sec.

※ LCD BezdrôtovéTV : 17 ~ 20 sec. (pro bezdrôtové pripojenie)
    OLED TV : Behom 15 sec.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500