Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Nesvieti kontrolka stand-by režimu.

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/06/2016

Nesvieti Stand-by kontrolka.


Symptóm


Nesvieti po zapojení do elektriny kontrolka Stand-by  režimu?

Nesvieti kontrola Stand-by režimu ani po vypnutí TV pomocou diaľkového ovládača?

※ Umiestnenie Stand-by kontrolky záleží na modeli TV, alebo na tom, či je LG vpravo, alebo uprostred.

 

 Riešenie

NE-SMART

Pokiaľ sú kábel a napájenie v poriadku, skontrolujte nastavenia v menu TV.

Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých modeloch.

[Menu] → [Nastavenia→ [Obecné/Možnosti] → [Predné kontrolky] → [Standby kontrolka] : ON


2012~2013 smart TV

[Home] alebo  [Smart][Nastavenia][Možnosti][Osvetlenie loga LG][Zapnuté] 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500