Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Obraz nie je synchronizovaný so zvukom

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 15/07/2016

Obraz nie je synchronizovaný so zvukom.


Symptóm

Obraz a zvuk nie sú synchronizované.

V menu zvuku je možné nastaviť AV synchronizáciu.

※ Táto možnosť je dostupná len u niektorých modelov.


  Riešenie

[Settings] [Zvuk] [AV zvuková synchronizácia ] [Zapnuté]

※ Čím viac  “- “, tým rýchlejší je zvuk a čím víac “+”, o to pomalší je zvuk.


Smart TV ’12~’13

Menu → ZvukAV zvuková synchronizácia

※  Čím viac  “- “, tým rýchlejší je zvuk a čím víac “+”, o to pomalší je zvuk. 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500