Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako sledovať obsah uložený na USB?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 12/07/2016

Ako sledovať obsah uložený na USB?


 Ako môžem zobraziť obsah uložený na USB?

 Sledujte obsah nahraný na USB pomocou pripojenia k televízoru.


 Pripojenie

Funkcia USB portu sa môže líšiť v závislosti na modele TV.

※  Ak je USB port označený správou “in service only”, znamená to, že cez tento USB port nie je možné zobraziť obsah z USB zariadenia, slouží totiž len pre servisné účely.

 


 Vložte USB flash disk alebo pevný disk, ktorý obsahuje stiahnutý obsah videa do USB portu televízoru. 

Televizor automaticky rozpozná USB zariadenie a zobrazí menu. Zariadenie môžete vybrať aj v sekcii  "Všetky vstupy".

Po automatickej detekcii USB zariadenia sa zobrazí zoznam filmov/ fotografií/ hudobných nahrávok.

Obsah môžete prehrať jeho výberom.

 

 

     

 


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500