Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Vidíte na obrazovke preblikávať nejaké miesto?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 18/07/2016

Vidíte na obrazovke preblikávať nejaké miesto?

Symptóm

Vidíte na obrazovke miesto, ktoré preblikáva?Riešenie

1. Skontrolujte, či sa rovnaký príznak zobrazuje aj na teste obrazu alebo prípadne pri sledovaní médiá z USB zariadenia.

2. Ak je tento blikajúci bod viditeľný iba pri pripojeniach externých zariadení, skontroluje pripojenie externého zariadenia.

3. V prípade, že sa blikajúce miesto zobrazuje iba na vybranom kanáli, môže tak byť konkrétny program vysielaný
.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500