Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Z televízora je počuť klepavý zvuk, klikanie

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 28/07/2016

Z televízora je počuť klepavý zvuk, klikanie


Symptóm

Klepavý zvuk, klikanie Riešenie

- Klikanie: Je bežné u výrobkov s tepelnou deformáciou, ako sú autá, nábytok z umelej hmoty a to v závislosti od teploty a vlhkosti.

- Elektrický šum sa vytvára v okruhu, kde je silný prúd elektrickej energie pre prevádzku výrobku.

※ Hluk nemá vplyv na spoľahlivosť výrobku. Výrobky sú v súlade s prísnymi normami pre výrobu, kedy môže vznikať určitá hladina hluku.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500