Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Oneskorené zapnutie

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 27/07/2016

Oneskorené zapnutie

Symptóm

OLED, LED, LCD a PDP televizory vyžadujú určitý čas k zobrazeniu obrazu.

   

 Riešenie

Skontrolujte, či sa po zapnutí zobrazí na obrazovke logo LG.

Ak užívate set-top box, skontrolujte či je zapnutý.


※ U niektorých OLED televízorov a vybraných modelov sa logo LG na obrazovke nezobrazuje.

Nižšie uvedené príznaky, je potrebné nechať skontrolovať servisným technikom.

1. Pohotovostná dióda bliká dlhšie ako 30 sekúnd alebo po vypnutí napájania bliká neustále a v zadnej časti televízora "cvaká".


2. Zvuk funguje dobre ale na obrazovke sa nezobrazí žiadny obraz. Obraz sa nezobrazí ani v prípade "Nastavenia" po stlačení tlačidla MENU na diaľkovom ovládači.

[Poznámky]
PDP.LCD, LED TV: počas 10 sek.
※ LCD bezdrôtové TV: 17sec. ~ 20sek. (Pokiaľ nedôjde k bezdrôtovému pripojeniu) OLED TV: okolo cca 15sek.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500